Tanka – Al primo albore,

Al primo albore,

quasi chiarore di luna

indugiante nel cielo,

riveste il paese di Yoshino

la candida neve.

 

Asaborake

ariake no tsuki to

miru made ni

Yoshino no sato ni

furerushirayuki

 

-Sakanoue no Korenori