Haiku – Torno a vederli

Torno a vederli

E nella sera sono già frutti

I fiori di ciliegio

 

Kitemireba

Yūbe no sakura

Mi to narinu

 

-Yosa Buson