Haiku – Tra i fiori che si scuriscono

Tra i fiori che si scuriscono

La bianca peonia

Cattura la luna

 

Hana kurete

Tsuki wo idakeri

Hakubotan

 

-Katō Gyōdai