Tanka – Pioggia di primavera –

Pioggia di primavera –

Non più come una volta

nel tempio, sul monte,

preparo per la veglia

i fiori bianchi.

 

Samidare mo

mukashi ni tooki

yama no yo

tsuya suru hito ni

unohana ikenu

 

-Yosano Akiko