Haiku – Piogge del quinto mese:

Piogge del quinto mese:

una sera segretamente

tra i pini la luna

 

samidare ya

aru yo hisokani

matsu no tsuki

 

-Yoshikawa Ryōta