Tanka – Nei calici del sake

Nei calici del sake

petali di pruno galleggiano.

Dopo aver bevuto 

con l’amico del cuore

cadano pure i fiori…

 

Sakazuki ni

ume no hana ukabe

omoudochi

nomite no nochi wa

chirinu to mo yoshi 

 

-Ōtomo No Sakanoue