Tanka – Giovani labbra 

Giovani labbra 

tentano di toccare 

il bianco loto –

Sul loto si raggelano 

le gocce di rugiada.

 

Kokoromi ni 

wakabi kuchibiru 

furete mireba 

hiyayaka naru yo 

shira-hasu no tsuyu 

 

-Yosano Akiko