Tanka – Così d’improvviso

Così d’improvviso 

eccole arrossate le foglie

dei ciliegi di monte –

e sono caduti i fiori 

come se fosse ieri…

 

Itsu no ma ni

momiji shiruran 

yamazakura 

kinoo ka hana no

hiru o oshimishi 

 

-Tomohira Shinnō