Haiku – Sul ramo spoglio,

Sul ramo spoglio,

un corvo che si posa –

sera d’autunno.

 

Kare-eda ni

Karasu no tomarikeri

Aki no kure

 

-Matsuo Bashō