Haiku – Caduti i fiori –

Caduti i fiori –

tra i rami degli alberi 

il tempio appare.

 

Hana chirite

ko-no-ma no tera to 

nari ni keri 

 

-Yosa Buson