Haiku – L’orchidea di notte –

L’orchidea di notte –

Nasconde nel profumo

Lo splendore del fiore.

 

Yoru no ran

ka ni kakurete ya

hana shiroshi

 

-Yosa Buson