Tanka – Anche quest’anno

Anche quest’anno

cose buone ci serba –

un capodanno

col mattino sereno

e senza vento.

 

Na’n to naku

kotoshi wa yoi koto

aru gotoshi

ganjitsu no asa

harete kaze nashi-Ishikawa Takuboku