Tanka – Notte di luna

Notte di luna 

sulla spiaggia – S’avverte 

lo scricchiolio

delle lastre di ghiaccio 

a dondolo sull’onde.

 

Sara-sara to

koori no kuzu ga 

nami ni naru

iso no tsukiyo no

yukikaeri kana 

 

-Ishikawa Takuboku