Haiku – Nella sera che è rapida a svanire

Nella sera che è rapida a svanire

risplendono le stelle.

Campi spogli.

 

kuremadaki

hoshi no kagayaku

kareno kana

 

-Yosa Buson