Haiku – Nei campi di neve

Nei campi di neve

verdissimo il verde

delle erbe nuove

 

aoshi aoshi

wakana wa aoshi

yuki no hara

 

-Konishi Raizan