Tanka – Sbocciano i fiori del susino,

Sbocciano i fiori del susino, 

ricolmi dello splendore primaverile, 

li riconosciamo 

dalla nostra montagna di oscurità,

viaggiando soli, senza luce. 

 

Ume no hana

niou harube wa

kurabuyama

yami ni koyuredo

shiruku zo arikeru

 

-Ki no Tsurayuki