Haiku – Come d’ubriaco

Come d’ubriaco

è il mio passo leggero –

vento di primavera.

 

horoyoi no

hashimoto karushi

haru no kaze.

 

-Yamamoto Ryōkan