Tanka – Mi piace guardare le barche da pesca

Mi piace guardare le barche da pesca

che tornano alla baia

l’equipaggio, tutto teso ai remi,

e le corde intricate;

gente indaffarata.

 

yo no naka wa

tsune ni moga mo na

nagisa kogu

ama no obune no

tsunade kanashi mo

 

-Kamakura Udajin