Haiku – Sopravvissuto,

Sopravvissuto,

sopravvissuto a tutti – 

Oh quanto freddo!

 

Ikinokori 

ikinokoritari

samusa kana

 

-Kobayashi Issa