Haiku – L’orchidea, di notte –

L’orchidea, di notte –

nasconde nel profumo

lo splendore del fiore.

 

yoru no ran

ka ni kakurete ya

hana shiroshi

 

-Yosa Buson