Haiku – Sesto mese

Sesto mese

giunto a vedere il mare,

i buddha del tempio

 

rokugatsu no umi

miyuru nari

tera no zou

 

-Masaoka Shiki