Tanka – Forse perché penso

Forse perché penso 

alla lontananza

che poi ci separerà,

ora che stiamo insieme

già sento la tua mancanza?

 

Wakarete wa

hodo o hedatsu to

omoeba ya

katsu minagara ni

kanete koishiki

 

-Ariwara no Shigeharu