Haiku – Una lumaca 

Una lumaca 

è strisciata

sugli stuzzichini del sake.

 

katatsuburi

sake no sakana ni

hawasekeri

 

-Takarai Kikaku