Haiku – Serenamente

Serenamente

guardando alla montagna

un rospo.

 

Yūzen to shite

yama wo miru

kawazu kana

 

-Kobayashi Issa