Tanka - Strette nella roccia

Strette nella roccia 

ho chiuso le parole –

Quanto trattiene 

in petto questo cuore 

non lo saprà nessuno.

 

Ōiwa no

modaseru kotoba

waga mune no

hisomeru kokoro 

hito ni shirayu na 

 

-Ishikawa Takuboku


Haiku - Sul ramo spoglio,

Sul ramo spoglio,

un corvo che si posa -

sera d'autunno.

 

Kare-eda ni

Karasu no tomarikeri

Aki no kure

 

-Matsuo Bashō


Tanka - C'è solamente 

C'è solamente 

un filo di nuvola 

chi sa mai perché - 

Sacra melodia 

che mi mostra la via.

 

Nani o naki 

tada hito hira no 

kumo ni minu 

michibiki satoshi 

seika no nioi 

 

-Yosano Akiko


Haiku - Il pino che ho piantato

Il pino che ho piantato

Ora com'è invecchiato -

Sera d'autunno.

 

Ware ueshi

matsu mo oikeri

aki no kure

 

-Kobayashi Issa


Tanka - Oh pastore che cammini 

Oh pastore che cammini 

lungo la spiaggia, canta

la tua canzone per me -

È troppo solitario 

questo lago d'autunno.

 

Migiwa kuru 

ushikai otoko

uta are na 

aki no mizuumi 

amari sabishiki 

 

-Yosano Akiko


Haiku - Autunno: un broccato

Autunno: un broccato

Si foglie d'acero rosse -

Vestito dei Tang.*

 

Momijiba no

nishiki no aki ya

karagoromo

 

-Yamamoto Ryōkan

 

* Tang: dinastia cinese (618-907)


Tanka - Così d'improvviso

Così d'improvviso 

eccole arrossate le foglie

dei ciliegi di monte -

e sono caduti i fiori 

come se fosse ieri...

 

Itsu no ma ni

momiji shiruran 

yamazakura 

kinoo ka hana no

hiru o oshimishi 

 

-Tomohira Shinnō


Haiku - Se rinascessi -

Se rinascessi -

Contro la luna piena

Un pino sulla vetta.

 

Meigetsu ya

umare-kawaraba

mine no mastu

 

-Ōshima Ryōta

 


Tanka - Appoggio il mio corpo al cancello

Appoggio il mio corpo al cancello

perduta in pensieri

che non hanno confine

e guardo il vento d'autunno 

passare sui fiori rossi.

 

Obashima ni 

omoi hatenaki 

mi o motase

kohagi o wataru 

aki ni kaze miru 

 

-Yosano Akiko


Tanka - Calato il sole

Calato il sole

si spargono le nubi,

la luna appare - 

Come mi riconosco 

nel cielo della sera.

 

Hi wa ochinu

kumo wa  chigirenu

tsuki wa imada 

yuube no sora no 

sanagara ware wa 

 

-Ishikawa Takuboku