Tanka - Giovani labbra 

Giovani labbra 

tentano di toccare 

il bianco loto -

Sul loto si raggelano 

le gocce di rugiada.

 

Kokoromi ni 

wakabi kuchibiru 

furete mireba 

hiyayaka naru yo 

shira-hasu no tsuyu 

 

-Yosano Akiko


Haiku - Al profumo del pruno

Al profumo del pruno

Sbuca improvviso il sole -

Sentiero tra i monti.

 

Ume ga ka ni

notto hi no deru

yamaji kana

 

-Matsuo Bashō


Tanka - Verso Kiyomizu

Verso Kiyomizu

attraversando Gion 

ciliegi in fiore evanescenti 

di luna - È bello ogni volto 

che incontro stanotte.

 

Kiyomizu e 

Gion o yogiru 

sakura-zuki yo 

koyoi oo hito

mina utsukushiki

 

-Yosano Akiko


Haiku - Ombra del boschetto -

Ombra del boschetto -

Il canto di qualcuno, solo,

che pianta il riso.

 

Yabukage ya 

tatta hitori no 

taue uta

 

-Kobayashi Issa


Tanka - Guardo un bambino

Guardo un bambino

tirar gli orecchi al gatto - 

Miagola il gatto,

di meraviglia acceso

è il volto del bambino.

 

Neko no mimi

hipparite mite nya 

to nakeba

bikkuri shite yorokobu

kodomo no kao kana

 

-Ishikawa Takuboku


Haiku - Calma distesa -

Calma distesa -

frinire di cicale 

intride le rocce.

 

Shizukasa ya

iwa ni shimi-iru

semi no koe

 

-Matsuo Bashō


Haiku - Quando arrivano i passeri

Quando arrivano i passeri

si agitano le ombre dei fiori 

sullo schermo di carta

 

Suzume kite

shooji ni ugoku

hana no kage

 

-Natsume Sōseki


Tanka - Sono sospinte dal vento 

Sono sospinte dal vento 

le nuvole divise tra le cime - 

oche selvatiche all'alba

volando a mezza costa 

si danno la voce.

 

Yoko-gumo no

kaze ni wakaruru

shinonome ni 

yama tobikoyuru

hatsugari no koe 

 

- Saigyō Hōshi


Haiku - Erbe dell'estate - 

Erbe dell'estate - 

degli antichi guerrieri 

reliquie d'un sogno.

 

Natsu-kusa ya

tsuwa-mono-domo ga 

yume no ato 

 

-Matsuo Bashō

 


Tanka - Nei calici del sake

Nei calici del sake

petali di pruno galleggiano.

Dopo aver bevuto 

con l'amico del cuore

cadano pure i fiori...

 

Sakazuki ni

ume no hana ukabe

omoudochi

nomite no nochi wa

chirinu to mo yoshi 

 

-Ōtomo No Sakanoue