Haiku - Dopo la pioggia

Dopo la pioggia

si sollevano pallidi

i crisantemi.

 

Okiagaru

kiku honoka naru

mizu no ato

 

-Matsuo Bashō


Tanka - Contemplo il fumo -

Contemplo il fumo -

come un dragone balza

nel cielo vuoto;

va poi dileguandosi 

leggero, poco a poco.

 

Ryoo no gotoku

munashiki sora ni

odori idete

kieyuku kemuri

mireba akanaku

 

-Ishikawa Takuboku

 


Haiku - La barca del riso

La barca del riso

Naviga dritta - verso

Una falce di luna.

 

Inabune ya

sashiyuku kata ya

mikka no tsuki

 

-Yamamoto Ryōkan


Tanka - Bianche gocce di rugiada 

Bianche gocce di rugiada 

sui pennacchi di canna

del mio giardino.

Potessi perforarle intatte...

Una collana per te.

 

Waga yado no 

obana ga ue no

shira-tsuyu o 

ketazute tama ni 

nukumono ni mo ga 

 

-Ōtomo No Yakamochi


Haiku - Tra i fiori del tè -

Tra i fiori del tè -

Giocano a nascondino

i passerotti.

 

Cha no hana ni

kakurenbo suru

sukume kana

 

-Kobayashi Issa


Tanka - Ho avvertito, chissà perché

Ho avvertito, chissà perché

che tu m'aspettavi

e son uscita - La notte

improvvisa sbucò la luna

su campi fioriti.

 

Nani-to-naku

kimi ni mataruru

kokochi shite

ideshi hana no noo

yūzukuyo kana

 

-Yosano Akiko


Haiku - L'orchidea di notte -

L'orchidea di notte -

Nasconde nel profumo

Lo splendore del fiore.

 

Yoru no ran

ka ni kakurete ya

hana shiroshi

 

-Yosa Buson


Tanka - Sulle foglie fluttuanti

Sulle foglie fluttuanti

del bianco loto

vedo gocce di pioggia. Nella barca 

il mio amore dipinge -

reggo l'ombrello aperto.

 

Ame miyuru

ukiha shira-hasu

eshi no kimi ni 

kasa mairasuru

sanjaku no fune

 

-Yosano Akiko 


Haiku - Vento d'estate -

Vento d'estate -

Dentro il brodo mi porta

Peonie bianche.

 

Seiran

Suimono wa

Shiro botan

 

-Yamamoto Ryōkan


Haiku - Oh! Potessi salire -

Oh! Potessi salire -

Dai fiori di palude

Fino a quella nuvola

 

Ukigusa no

Hana kara noran

Ano kumo e

 

-Kobayashi Issa