Haiku - Tra i fiori del tè -

Tra i fiori del tè -

giocano a nascondino

i passerotti.

 

Cha no hana ni

kakurembo suru

suzume kana

 

-Kobayashi Issa


Tanka - Forse perché penso

Forse perché penso 

alla lontananza

che poi ci separerà,

ora che stiamo insieme

già sento la tua mancanza?

 

Wakarete wa

hodo o hedatsu to

omoeba ya

katsu minagara ni

kanete koishiki

 

-Ariwara no Shigeharu


Haiku - Il guizzo di una carpa,

Il guizzo di una carpa,

l’acqua torna piatta,

un cuculo

 

Uo hanete

mizu shizuka nari

hototogisu

 

-Ikenishi Gonsui


Tanka - Se io aspettassi l’alba 

Se io aspettassi l’alba 

schiudersi qual prezioso scrigno, 

la gente sussurrerebbe il tuo nome, 

e così me ne vado nella notte fonda, 

ma sono in ansia per gli occhi indiscreti.   

 

Tamakushige 

akeba Kimi ga na 

tachinubemi 

yo fukaku koshi o 

hito mikemu ka mo

 

-Anonimo


Haiku - Come rapidamente

Come rapidamente

trascina l’estate!

Fiume Mogami.

 

Zunzun to natsu

o nagasu ya

mogamigawa

 

-Masaoka Shiki


Tanka - La voce melodiosa di questa cascata

La voce melodiosa di questa cascata

era nota vicino e lontano;

anche se da tempo ha cessato di scorrere,

ancora con l'orecchio della memoria

sento i suoi dolci spruzzi.

 

Taki no oto wa

Taete hisashiku

Narinuredo

Na koso nagarete

Nao kikoe kere.

 

-Dai-Nagon Kintou


Haiku - Erbe dell’estate -

Erbe dell’estate -

degli antichi guerrieri

reliquie d’un sogno.

 

natsu-kusa ya

tsuwa-mono-domo ga

yume no ato

 

-Matsuo Bashō


Tanka - Quando sento il richiamo

Quando sento il richiamo

del cuculo che canta,

mi struggo di nostalgia

per la terra

ove lasciai il mio cuore.

 

Hototogisu

naku koe kikeba

wakarenishi

furusato sae zo

koishikarikeru

 

-Anonimo


Haiku - Metto la sedia

Metto la sedia

dove le mie ginocchia

possono toccare le rose.

 

isu wo oku ya

soubi ni hiza no

fururu toko

 

-Masaoka Shiki


Tanka - Verso Kiyomizu

Verso Kiyomizu

attraversando Gion

ciliegi in fiore evanescenti

di luna – È bello ogni volto 

che incontro stanotte. 

 

Kiyomizu e 

Gion o yogiru 

sakura-zuki yo 

koyoi oo hito

mina utsukushiki

 

-Yosano Akiko