Tanka - Se fosse a casa

Se fosse a casa

fra le braccia amate

riposerebbe, povero viandante.

Qui, lungo la strada, si dissolve

sopra un letto d'erba.

 

Ie naraba 

imo ga te makan 

kusa makura 

tabi ni koyaseru

kono tabibito aware 

 

-Shōtoku Taishi


Haiku - Tra la barca e la riva

Tra la barca e la riva

A separarci si alza

Un salice

 

Fune to kishi

Yanagi hedatsuru

Wakare kana

 

-Masaoka Shiki


Tanka - Pioggia notturna

Pioggia notturna

sulla capanna d'erbe

nostalgia del passato -

non aggiungere lacrime 

o cuculo di montagna.

 

Mukashi omou

kusa no yori no

yo no ame ni

namida na soe so 

yama hototogisu 

 

-Fujiwara No Toshinari 

 


Haiku - Piogge del quinto mese:

Piogge del quinto mese:

una sera segretamente

tra i pini la luna

 

samidare ya

aru yo hisokani

matsu no tsuki

 

-Yoshikawa Ryōta


Tanka - Fuori dalle tenebre

Fuori dalle tenebre

per un sentiero scuro 

debbo inoltrarmi.

M'illumina di lontano,

luna della cresta dei monti.

 

Kuraki yori 

kuraki michi ni zo 

irinubeki 

haruka ni terase

yama no ha no tsuki

 

-Izumi Shikibu 


Haiku - Fiori di pruno:

Fiori di pruno:

si raccoglie il fresco

negli angoli della stanza

 

sumi-zumi ni

nokoru samusa ya

ume no hana

 

-Yosa Buson


Tanka - Sul letto d'erba

Sul letto d'erba

mentre incombe la notte...

Se qualcuno chiedesse di me 

faglielo sapere col tuo grido,

oca selvatica che per prima arrivi.

 

Kusa-makura

yuube no sora o 

hito towaba

nakite mo tsuge yo 

hatsu-kari no koe 

 

- Fujiwara No Hideyoshi

 


Haiku - Soffia il vento:

Soffia il vento:

si tengono forte

i boccioli di pruno

 

kaze ga fuku

ume no tsubomi wa

shikkari to

 

-Uejima Onitsura


Tanka - Solitaria e triste - 

Solitaria e triste - 

sono l'erba galleggiante 

tagliata alla radice:

la corrente più forte 

mi trascina con sé.

 

Wabinureba

mi o uki-kusa no

ne o taete 

sasou mizu araba

inan to zo omou 

 

-Ono No Komachi


Haiku - Perle di rugiada:

Perle di rugiada:

in ognuna vedo

il mio villaggio

 

tsuyu no tama

hitotsu hitotsu ni

furusato ari

 

-Kobayashi Issa