Haiku - Torno a vederli

Torno a vederli

E nella sera sono già frutti

I fiori di ciliegio

 

Kitemireba

Yūbe no sakura

Mi to narinu

 

-Yosa Buson


Tanka - Pioggia di primavera -

Pioggia di primavera -

Non più come una volta

nel tempio, sul monte,

preparo per la veglia

i fiori bianchi.

 

Samidare mo

mukashi ni tooki

yama no yo

tsuya suru hito ni

unohana ikenu

 

-Yosano Akiko


Haiku - Fiori di ciliegio:

Fiori di ciliegio:

sparsi riposano sull'acqua

della risaia

 

nawashiro no

mizu ni chiriuku

sakura kana

 

-Morikawa Kyoroku


Haiku - Senza tenersi

Senza tenersi

Da sola galleggia

La ranocchia

 

Toritsukanu

Chikara de ukabu

Kawazu kana

 

-Naito Jōsō


Tanka - Fresca l'acqua va via

Fresca l'acqua va via

a lato della strada -

Mi sono fermato

sotto l'ombra dei salici

ma solo per poco...

 

Michi nobe ni

shimizu nagaruru

yanagi-kage

shibashi tote koso

tachidomari tsure

 

-Saigyō Hōshi


Haiku - Tra i fiori che si scuriscono

Tra i fiori che si scuriscono

La bianca peonia

Cattura la luna

 

Hana kurete

Tsuki wo idakeri

Hakubotan

 

-Katō Gyōdai


Tanka - In questo paese

In questo paese

mi fermerò la notte,

dimenticando la via di casa

nel turbinar dei petali

del fiore di ciliegio.

 

Kono sato ni

tabine shinubeshi

sakurabana

chiri no magai ni

ieji wasurete

 

-Anonimo


Haiku - In questo giorno

In questo giorno

Che tramonta

Sono caduti i fiori di ciliegio

 

Sakura chiru

Hisae yūbe to

Nari ni keri

 

-Miura Chora


Tanka - Spaziando con lo sguardo

Spaziando con lo sguardo

vedo salici e ciliegi

intrecciarsi,

e la capitale diventa

un broccato primaverile!

 

miwataseba

yanagi zakura wo

kogimazete

miyako zo haru no

nisiki narikeru

 

-Sosei


Haiku - Usignolo di fiume:

Usignolo di fiume:

sui petali di pruno pulisce

le zampe infangate

 

uguisu ya

doroashi nuguu

ume no hana

 

-Kobayashi Issa